Certimed zal vanaf dinsdag 12 mei opnieuw fysieke controles organiseren

Beste klant,

Wij hopen eerst en vooral dat het goed met u gaat. Geleidelijk aan worden de maatregelen in het kader van Corona versoepeld, en kan onze economie stilaan op gang komen.

Ook Certimed hervat stapsgewijs haar normale activiteiten. Dit betekent dat wij ons niet meer enkel beperken tot het uitvoeren van telefonische contacten of videocontacten, maar huisbezoeken en raadplegingen opnieuw fysiek zullen uitvoeren voor zover mogelijk.

Dit doen wij vanaf dinsdag 12 mei 2020.

Waarom een geleidelijke opstart?

Uit een bevraging van onze artsen blijkt dat nog niet al onze artsen dadelijk mee opstarten. Bij diegenen die wel opstarten zijn er artsen die voorlopig enkel huisbezoeken of raadplegingen uitvoeren.

Hoe zal de uitvoering van de controle verlopen?

We zullen steeds proberen steeds om de controle uit te voeren volgens de gevraagde modaliteiten, maar in de gegeven omstandigheden rekenen we op uw begrip dat we  geen uitvoering conform uw vraag kunnen garanderen.

Wanneer dit het geval is zullen we u steeds contacteren om een alternatief voor te stellen. Bijvoorbeeld indien een huisbezoek niet lukt omdat er geen arts beschikbaar is zullen we voorstellen of er een raadpleging, een telefonisch contact of een videocontact mag uitgevoerd worden.

Om de controles in veilige en hygiënische omstandigheden te laten gebeuren, stuurden wij onze artsen een duidelijke werkprocedure waarin alle noodzakelijke geldende maatregelen opgenomen zijn. We vinden het erg belangrijk dat uw werknemer ons en u hierin kan vertrouwen

Bij een verdenking of bevestiging van een Covid-19 diagnose voeren we geen fysieke controle uit. In deze gevallen kan er wel een telefonisch contact met de werknemer en zijn huisarts uitgevoerd worden.

Om social distancing te garanderen gebeuren raadplegingen enkel op afspraak . Mogen we u daarom vragen om standaard bij elke aanvraag het telefoonnummer en het mailadres van de werknemer mee te sturen? Wij zullen de werknemer via SMS en mail verwittigen over de geplande afspraak (niet van toepassing bij huisbezoek). Gezien onze artsen deze tijd reserveren en aanrekenen, dient uw werknemer zich op het gevraagde tijdstip aan te bieden of ons tijdig te verwittigen indien dit niet mogelijk is.

Wij vragen ook van de werknemer dat hij/zij zich beschermt, bij voorkeur met een mondmasker (of een alternatief in stof). Anders zal de controle niet kunnen doorgaan. Wij vragen u vriendelijk om dit aan uw werknemers te communiceren. In de uitnodiging voor een raadpleging aan de werknemer zullen we dit nogmaals uitdrukkelijk vermelden.

Wij kijken er naar uit om verder met u te kunnen samenwerken, en wensen u veel succes in de komende weken.

Nog vragen?

Neem contact met ons op via via info.nl@certimed.be. We helpen u graag verder.

Veel succes en blijf gezond,
Bart Teuwen
Algemeen Directeur Certimed