Aan welke verplichtingen moet een werknemer voldoen indien hij in het buitenland ziek wordt?

Aan welke verplichtingen moet een werknemer voldoen indien hij in het buitenland ziek wordt?

Hij dient u hiervan tijdig te informeren (conform arbeidsreglement/arbeidsovereenkomst). Tevens dient hij u tijdig een geneeskundig attest te bezorgen.

Wil hij/zij zich controleerbaar opstellen, dient hij/zij u te informeren over zijn verblijfplaats in het buitenland.

Voldoet hij niet aan één van deze verplichtingen, kan u het gewaarborgd loon inhouden vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid tot op de dag dat hij alsnog aan (één of meerdere van) zijn verplichtingen voldoet.