De data van arbeidsongeschiktheid en het medisch attest komen niet overeen

De werknemer brengt een attest binnen op 11/03/2016; gedateerd op 11/03/2016. De beginperiode van het attest begint evenwel op 07/03/2016. Kan dit?

Ja, dit kan als het onderzoek heeft plaatsgevonden op 11/03.

Evenwel kan u –tenzij uw arbeidsreglement anders bepaalt – het gewaarborgd loon inhouden van de eerste dag arbeidsongeschiktheid tot 11/03/2016.

Dit omdat de werknemer het medisch attest niet tijdig (binnen de twee werkdagen vanaf eerste dag arbeidsongeschiktheid) heeft voorgelegd.


De werknemer brengt een medisch attest binnen gedateerd op 05/03/2016. Het medisch onderzoek heeft evenwel plaatsgevonden op 07/03/2016. Kan dit?

Nee, dit zijn geantidateerde attesten en deze zijn verboden.

De datum op welke het medisch onderzoek heeft plaatsgevonden, moet de datum van datering zijn.