De medische controle kan niet doorgaan omwille van de werknemer

Een werknemer stelt zich oncontroleerbaar op. Is dit een reden om over te gaan tot ontslag om dringende reden?

Nee, een éénmalige oncontroleerbaarheid kan niet leiden tot een ontslag om dringende reden.

Indien de werknemer zich herhaaldelijk oncontroleerbaar heeft opgesteld, kan u hem/haar wel ontslaan op basis van dringende reden.

Let op: bewijs meerdere keren oncontroleerbaarheid ligt bij u als werkgever. Best dat u d.m.v. aangetekende brieven dit kan bewijzen, vooraleer u de werknemer ontslaat.


Werknemer heeft een attest verboden woning te verlaten. Werknemer meldt in slaap gevallen te zijn en de bel niet gehoord te hebben, tijdens bezoek controlearts. Quid?

De rechtspraak laat weinig ruimte voor de werknemer.

Dergelijke gevallen worden aanzien als ‘oncontroleerbaar opgesteld’. 


Werknemer heeft een attest toegelaten woning te verlaten. Tijdens de thuisblijfplicht gaat de werknemer naar de apotheek voor medicatie te kopen. Quid?

Dergelijke gevallen worden aanzien als overmacht, ten voordele van de werknemer. Weliswaar is het de werknemer, die via ticket aankoop medicatie dient aan te tonen dat hij op dat moment bij de apotheek was.

Kan hij dat bewijzen, dan kan er geen gewaarborgd loon ingehouden worden. Best dat er dan een nieuwe controle wordt georganiseerd.

Eenzelfde redenering geldt indien de werknemer tijdens periode thuisblijfplicht naar een specialist-arts is geweest (bv. kinesist).