De verlenging van arbeidsongeschiktheid door werknemers

Ik heb als controleresultaat ontvangen dat mijn werknemer gewettigd is zonder verlenging. Toch heeft hij een verlenging bezorgd. Wat nu?

In dit geval raden we u aan om een nieuwe controle te organiseren voor dit verlengingsattest. Zo kan de controlearts adviseren of deze verlenging al dan niet gerechtvaardigd is.


Mijn werknemer is ziek gedurende twee weken. Hij komt terug werken voor 10 dagen en valt opnieuw ziek voor twee weken. Wordt dit aanzien als een herval?

In casu zal dit aanzien worden als een herval en dus als zijnde “eenzelfde ziekteperiode”. Indien men binnen de 14 dagen opnieuw ziek wordt, dient de werkgever niet opnieuw het gehele gewaarborgd loon te betalen.

In casu wordt dit aanzien als één ziektemelding.