Wanneer kan ontslag op basis van dwingende reden naar aanleiding van medische controles?

Een werknemer stelt zich oncontroleerbaar op. Is dit een reden om over te gaan tot ontslag om dringende reden?

Nee, een éénmalige oncontroleerbaarheid kan niet leiden tot een ontslag om dringende reden.

Indien de werknemer zich herhaaldelijk oncontroleerbaar heeft opgesteld, kan u hem/haar wel ontslaan op basis van dringende reden.

Let op: bewijs meerdere keren oncontroleerbaarheid ligt bij u als werkgever. Best dat u d.m.v. aangetekende brieven dit kan bewijzen, vooraleer u de werknemer ontslaat.


Een werknemer is agressief t.a.v. de controlearts. Kan ik hem hiervoor ontslaan op basis van dringende reden?

Ja, dit is mogelijk.


Wat kan ik ondernemen als een werknemer tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid soortgelijk werk uitvoert bij een andere werkgever of op zelfstandige basis?

Het is niet toegelaten om dezelfde arbeid bij een andere werkgever of op zelfstandige basis uit te voeren tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

Als werkgever dien je dit wel te bewijzen. Best dat je dus in een dergelijke situatie nagaat over welk bewijs/getuigen je bezit.

Bezit je over voldoende bewijs, dan kan je deze werknemer ontslaan op basis van dringende reden.

Het betreft geen dringende reden, indien het uitgevoerde werk tijdens de arbeidsongeschiktheid niet hetzelfde werk is als het contractuele werk of indien het uitgevoerde werk niet van die aard is om de gezondheid van de werknemer te schaden.