Welke informatie kan de controlearts aan mij doorgeven?

Welke informatie kan de controlearts aan mij doorgeven?

De controlearts is gebonden aan beroepsgeheim. Daardoor kan hij louter objectieve vaststellingen meedelen aan de werkgever (bv. Agressie tijdens de controle, de werknemer was afwezig thuis, er stonden wagens voor het huis maar werknemer deed alsnog niet open, geen naam op de bel, werknemer was aan het werken op het dak tijdens afwezigheid, …).

De controlearts kan echter geen medische vaststellingen doorgeven aan de werkgever (bv. de reden van afwezigheid, dronkenschap werknemer tijdens controleonderzoek, …).