Met Certimed willen we objectieve medische controles uitvoeren en je als werknemer voldoende informeren.

medische controles

Waarom vragen werkgevers medische controles aan bij Certimed?

Iedereen heeft er belang bij dat medische controles worden uitgevoerd om de continuïteit binnen een organisatie te verzekeren. Daarom verstrekt Certimed objectieve antwoorden over verzuim om medische redenen.

rechten en plichten als werknemer

Wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer?

Ieder van ons is af en toe ziek en onderzoek toont aan dat de meeste gevallen van afwezigheid op het werk wegens medische redenen, wettelijk gerechtvaardigd zijn. Met een goed begrip van de richtlijnen inzake afwezigheid wegens ziekte, weet je wat je mag verwachten en wat er van jou wordt verwacht.

help & contact

Heb je nog vragen?

Voor meer antwoorden