Medisch attest quarantaine: wie krijgt het en wat zijn de gevolgen?

De groep van experts die ons land uit de coronacrisis loodst, heeft een nieuw medisch attest uitgewerkt: het ‘medisch getuigschrift van quarantaine’. Wie krijgt dit en wat doet u als een medewerker zo’n attest indient?

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Daarom heeft de Groep van Experts belast met de Exit-Strategie (GEES) een variant op het medisch attest van arbeidsongeschiktheid uitgewerkt: het medisch getuigschrift van quarantaine.

Wie krijgt een quarantaineattest?

De huisarts levert een medisch getuigschrift van quarantaine af aan medewerkers die wel arbeidsgeschikt zijn, maar zich toch niet naar hun vertrouwde werkplek mogen begeven. Dat kan als de medewerker:

  • mogelijk besmet is met COVID-19 (bv. na contact met een besmet persoon);
  • door zijn of haar medische situatie tot een risicogroep behoort.

De GEES werkt nog aan een lijst van risicogroepen die een quarantaineattest kunnen aanvragen.

Wat zijn de gevolgen voor het loon van de medewerker?

Medewerkers met een quarantaineattest mogen hun woning niet verlaten. Maar wat betekent dat voor het loon van de medewerker?

  • Wie kan telewerken, werkt gewoon door en ontvangt zijn of haar normale loon.
  • Wie niet kan telewerken, heeft recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Wat als een medewerker besmet is?

Een medewerker besmet met COVID-19 is arbeidsongeschikt en krijgt daarvoor een klassiek medisch attest van de dokter. De medewerker heeft dan recht op dertig dagen gewaarborgd loon en daarna op een uitkering van het ziekenfonds.


Advies voor werkgevers

Om zeker te zijn dat u bij een ziektemelding de juiste stappen zet zolang het quarantaineattest van kracht is, geven we u het volgende advies mee:

  • Vraag bij de ziektemelding expliciet naar het medisch attest van uw medewerker. Zo weet u zeker of het om een ‘klassieke ziektemelding’ gaat of een melding van quarantaine.
  • Bespreek bij een quarantaine met uw medewerker of en hoe hij of zij kan telewerken.
  • Is telewerken niet mogelijk? Ondersteun uw medewerker bij de aanvraag van een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Hier leest u de vijf meest prangende vragen van medewerkers.

Op www.coronaophetwerk.be verzamelen we alle veelgestelde vragen en gratis hulpmiddelen.