Directeur Certimed lanceert verzuimboek: “Haal verzuim uit de medische sfeer en ga vanaf dag 1 in dialoog”

Op woensdagavond 21 september lanceerde Bart Teuwen, directeur van Certimed zijn boek ‘Verzuim, maak er werk van!’ in Antwerp Expo. Met zijn boek heeft hij een duidelijke missie: het steeds groter wordend probleem van verzuim hoger op de agenda plaatsen.

Voor heel wat werkgevers én werknemers blijft dit thema moeilijk bespreekbaar en organisaties worstelen met een passende aanpak. “Met dit boek wil ik een aantal inzichten en handvaten aanreiken die de drempel voor zowel werknemers als leidinggevenden verlaagt om over verzuim te praten en bedrijven motiveert om een positief en duurzaam verzuimbeleid uit te werken. Zonder samenwerking lukt het niet!”

Maatschappelijke missie

Als huis- en bedrijfsarts ontwikkelde Bart Teuwen door de jaren heen een passie voor en uitgebreide expertise in verzuim. Bart Teuwen werkte 17 jaar lang in Nederland bij Encare Arbozorg. Als hoofd van de medische dienst en daarna ook als directeur bij deze Nederlandse tegenhanger van Certimed, nam hij vanuit Nederland inzichten rond verzuim mee naar België. Sinds 2016 staat hij aan het hoofd van Certimed. Zijn unieke inzichten en ideeën rond verzuim brengt Bart Teuwen nu samen in zijn boek ‘Verzuim: maak er werk van!’. Het boek is het resultaat van een boeiend, intensief traject waar zijn maatschappelijke missie steeds centraal bleef staan:

“Langdurige ziekte is een ernstig maatschappelijk probleem. De druk op ons gezondheidssysteem wordt met de dag groter. Samenwerking tussen werknemers en werkgevers, die vertrekt vanuit vertrouwen en dialoog, is echt nodig”, vertelt Bart Teuwen.

Toch staat verzuim vandaag nog niet altijd op de agenda van de bedrijfsleiding:

“Als verzuimexpert wil ik zowel werknemers als werkgevers helpen om de verzuimaanpak te verbeteren. In veel ondernemingen ontbreekt een duidelijke visie of strategie, ownership en concreet beleid. Met dit boek wil ik inzichten en handvaten aanreiken die de drempel voor zowel werknemers als leidinggevenden verlaagt om over verzuim te praten en bedrijven motiveert om een duurzaam verzuimbeleid uit te werken. Zonder samenwerking lukt het niet!”, aldus Bart Teuwen.

Verzuim is geen zwart-witverhaal

Vandaag betekent het ziektebriefje dat een werknemer 100% ziek is. Nochtans is het verhaal vaak een stuk genuanceerder, zo stelt Bart Teuwen. Hij breekt in zijn boek een lans voor de demedicalisering van verzuim. Met het ziektebriefje is een werknemer op dit moment ofwel 100% ziek ofwel 100% inzetbaar. In een dialoog tussen werkgever en werknemer moet verzuim bekeken worden vanuit inzetbaarheid en niet vanuit de medische problematiek. Op die manier kan er gedacht worden vanuit mogelijkheden, en niet vanuit beperkingen. Bart waarschuwt er wel voor dat het medische aspect van verzuim geen onderwerp mag zijn binnen deze gesprekken. Dat staat immers niet ter discussie.

Bart Teuwen“Een dialoog, zo mogelijk al op de eerste verzuimdag, is cruciaal voor zowel werknemer als de werkgever. Stap voor stap kan er gekeken worden naar mogelijkheden om toch geconnecteerd te blijven met het werk. In een vertrouwelijke context kan er open over (mentale) moeilijkheden gesproken worden en kan ondersteund worden waar nodig.”

Deeltijdse inzetbaarheid wettelijk mogelijk maken

Ook de overheid heeft volgens Bart Teuwen een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen verzuim.

Bart Teuwen: “Samen met de overheid moet er nagedacht worden over de ondersteuning van een flexibele verzuimaanpak. Een van de zaken die ik aanhaal in mijn boek is de vergoeding van deeltijdse inzetbaarheid. De kost valt op dit moment volledig bij de werkgever en ook de werknemer heeft hier financieel niet altijd baat bij. Laten we samen met de betrokken actoren werk maken van doordachte maatregelen die de drempel naar re-integratie verlagen.

Het boek is vanaf 22 september te koop in de betere boekhandel en online.