In bepaalde gevallen voeren onze artsen voorlopig geen huisbezoeken uit

Om onze controlebezoeken ook in coronatijden veilig te laten verlopen, neemt Certimed verschillende maatregelen. Zo kunt u alle controlebezoeken en consultaties in het kabinet vervangen door een telefonische of videoconsultatie. In specifieke gevallen voeren onze artsen voorlopig geen huisbezoeken uit.

Situatie

Huisbezoek mogelijk? 

Werknemer is positief getest op COVID-19

Neen, maar wel teleconsultatie mogelijk.

Werknemer is negatief getest op COVID-19

Ja

Diagnose is ongekend, geen info of de werknemer de woning al dan niet mag verlaten

Ja

Diagnose is ongekend, werknemer mag woning niet verlaten

Ja

Diagnose is ongekend, werknemer mag woning wel verlaten

Ja

Werknemer heeft een quarantaineattest

Neen

Werknemer heeft een ziekteattest, maar u vermoedt dat dit een quarantaineattest hoort te zijn

Neen. Certimed kan wel nagaan of een ziekteattest al dan niet gerechtvaardigd is op basis van een gesprek met de werknemer en de behandelende arts.

Hebt u hier vragen over? Neem contact op met uw vaste contactpersoon van Certimed.