De kosten van ziekteverzuim

Hoeveel kost ziekteverzuim?

Uit onderzoek blijkt ziekteverzuim verantwoordelijk te zijn voor maar liefst 2,6% van de totale loonkosten. Bovendien veroorzaken zieke werknemers mogelijks een vicieuze cirkel van almaar hogere verzuimcijfers.

In een onderzoek bij 120 Europese bedrijven onderzocht Kronos, de internationale specialist personeelsmanagement, de kostprijs van betaalde afwezigheid van medewerkers, waaronder ziekteverzuim. De organisatie berekende zowel de directe kosten als de indirecte kosten die het gevolg waren van productiviteitsverlies.

Directe én indirecte kosten

Uit de antwoorden bleek dat werknemers gemiddeld 2,6% van alle werkdagen ziekteverlof hebben. Aangezien het om betaald verlof gaat, leidt dit voor een bedrijf tot een directe kostprijs van 2,6% van de totale loonkosten. En dan mogen we de indirecte kosten als gevolg van productiviteitsverlies niet vergeten.

In de eerste plaats komen die natuurlijk van de zieke medewerker zelf. Maar ook van de leidinggevende en de collega’s: zij moeten die afwezigheid immers opvangen. Bijvoorbeeld door (een deel van) het takenpakket over te nemen, of op zoek te gaan naar een vervangende werkkracht. Uit het onderzoek blijkt dat dit soort ongeplande afwezigheden leidt tot een productiviteitsverlies van 30%.

Risico op chronisch personeelstekort

De conclusie is duidelijk: voor een bedrijf loont het absoluut de moeite om aandacht te besteden aan ziekteverzuim. Voor u het weet, kampt u immers met een chronisch personeelstekort. Dat kan een verhoogd stressniveau veroorzaken bij de aanwezige werknemers.

Zo komt een organisatie snel in een negatieve spiraal terecht: de toegenomen stress heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de overige werknemers, en dat kan op zijn beurt leiden tot nog meer gemiste werkdagen.

Certimed ondersteunt u bij het opzetten van een efficiënt verzuimbeleid. Een gerichte totaalaanpak leidt tot korte termijn resultaten en structurele oplossingen op lange termijn.

  • Het Verzuimkompas brengt de pijnpunten in kaart die actie vereisen, op basis van cijfermateriaal en een vragenlijst. Dankzij de visuele weergave ziet u meteen welke aspecten prioritair actie vereisen. Voor elke verzuimindicator bieden we doelgerichte en effectieve oplossingen, zowel op korte als op lange termijn.
  • Certimed voert medische controles uit bij arbeidsongeschikte medewerkers. Een goede organisatie is hierbij cruciaal. Ook hier stellen we u, op voorwaarde van anonimiteit, analyses ter beschikking die inzicht bieden en concrete acties mogelijk maken.
  • Meten is weten. Indien u de medische attesten bij arbeidsongeschiktheid rechtstreeks naar Certimed verstuurt, krijgt u een volledig analytisch inzicht van het verzuim in uw organisatie. Op voorwaarde van anonimiteit van de medewerker bieden we u inzicht in duurtijd, frequentie, leeftijd, geslacht, afdeling en oorzaken van ongeschiktheid.
  • Om de verzuimdrempel te verhogen, kunnen wij uw leidinggevenden opleiden om verzuimgesprekken te voeren. Frequent kortstondig verzuim doet immers de werkdruk bij de collega’s toenemen, wat op zijn beurt kan leiden tot nog meer uitval.