Waarom doen werkgevers een beroep op Certimed voor medische controles?

Ieder van ons is af en toe ziek en onderzoek toont aan dat de meeste gevallen van afwezigheid op het werk wegens medische redenen, wettelijk gerechtvaardigd zijn. Nochtans heeft de afwezigheid van een werknemer, om gelijke welke reden, gevolgen voor de dagelijkse werking van de organisatie. Andere werknemers kunnen hierdoor extra taken krijgen en de efficiëntie van de organisatie komt onder druk te staan. Gezien de hoge kosten die gepaard gaan met verzuim op het werk, willen werkgevers er zeker van zijn dat de afwezigheden gerechtvaardigd zijn.

Als onafhankelijk organisme is Certimed een objectieve partner die medische controles snel en correct uitvoert. Deze medische controles zijn verplicht, wanneer ze eenmaal aangevraagd zijn en kunnen door de werknemer niet geweigerd worden.

Wanneer voert Certimed medische controles uit?

Een werknemer kan gecontroleerd worden vanaf de eerste dag van de afwezigheid en gedurende de hele duur van de afwezigheid, met inbegrip van elke dag waarop hij of zij niet op het werk is. Deze controles vinden steeds plaats tussen 7 uur ‘s morgens en 8 uur ‘s avonds.

Indien de werknemer de woning niet mag verlaten, moet hij tussen deze tijdstippen beschikbaar zijn voor controle. Dit houdt in dat hij/zij verondersteld wordt thuis te zijn in deze periode om de Certimed-controlearts binnen te laten wanneer hij aanbelt. Indien je deze verplichting niet nakomt, heeft jouw werkgever het recht om elk gewaarborgd loon in te houden.

Indien de werknemer de woning wel mag verlaten en niet thuis is bij het bezoek van de controlearts, zal de controlearts een bericht achterlaten (met eventueel een oproep om op raadpleging te komen).

Waar kan ik mij aan verwachten tijdens een Certimed-controle?

De Certimed-controlearts komt bij je thuis en zal een aantal vragen stellen over jouw symptomen en de medicatie die je neemt. Hij kan ook overgaan tot een kort medisch onderzoek, maar zal geen diagnose over jouw ziekte stellen maar wel of je al dan niet arbeidsongeschikt bent .

Hij kan hierover een andere mening hebben dan je behandelende arts. Hij mag geen medicatie voorschrijven of een mening uiten over jouw behandeling of jouw behandelende arts. Bij twijfel, kan hij wel contact opnemen met je behandelende arts.

Welk advies kan Certimed bieden?

Het objectief van de Certimed-controlearts is, nagaan of de arbeidsongeschiktheid en de vermoedelijke duur hiervan juist zijn. Wanneer hij oordeelt dat deze duur niet correct is, bepaalt hij een aangepaste hervattingsdatum. Je moet dan ook het werk hervatten op de datum die de controlearts aangeeft. Ben je niet akkoord, zullen eerst de controlearts en je behandelende arts tot een vergelijk proberen te komen. Lukt dit niet, bestaat er een gerechtelijke procedure waarbij een arbitragearts een bindende beslissing neemt.